منو اصلی

 نرم افزار HD 2010

دانلود

ورژن : 2.30

پشتیبانی از برد کنترل های : 

دانلود از تلگرام:

بزودی

 نرم افزار HD 2013

ورژن : 4.16

پشتیبانی از برد کنترل های : S3 , Q3 , M3 , U3 ,E3 ,X3 , G3 , A3 , X1, T3 و برد کنترل های سری 4

دانلود

دانلود از تلگرام:

بزودی

 نرم افزار HD 2014

ورژن : 2.0.31

پشتیبانی از برد کنترل های: A40 , A40S , A40K , Q40 , Q41 , U40 , U41 , X40 , X41 X42 , X43 , E40 , E41 , E42 , E43 , W40 , W42 , E53 , E55

دانلود

دانلود از تلگرام:

بزودی

 نرم افزار HD 2016

ورژن:

پستیبانی از برد کنترل های :

 

دانلود

 

دانلود از تلگرام:

بزودی

 نرم افزار HD player

ورژن : 5.2.29.0

پشتیبانی از برد کنترل های: D10 , D20 , D30 , C10 , C30 , A601 , A602 , A603

دانلود

 

دانلود از تلگرام:

بزودی

 نرم افزار HD player

ورژن : 3.1.13.0

پشتیبانی از برد کنترل های: HD D1 , HD D3

دانلود

 

دانلود از تلگرام:

بزودی

 نرم افزار LED ART

ورژن : 1.2.2.1

پشتیبانی از برد کنترل های: HD C1 , HD C3

دانلود

 

دانلود از تلگرام:

بزودی

 نرم افزار LED EDITOR V9

ورژن : 

پشتیبانی از برد کنترل های: 

دانلود

 

دانلود از تلگرام:

بزودی

 نرم افزار LED EDITOR V10

ورژن : 

پشتیبانی از برد کنترل های: 

دانلود

 

دانلود از تلگرام:

بزودی

 نرم افزار LED SET

ورژن : 

پشتیبانی از برد کنترل های: 

دانلود

 

دانلود از تلگرام:

بزودی

 نرم افزار Talash azar تلاش آذر

ورژن : 15.4.5

پشتیبانی از برد کنترل های: پشتیبانی از تمامی برد کنترل های شرکت تلاش آذر TA2 , TA4 , TA8

دانلود

 

دانلود از تلگرام:

بزودی

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

X